Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier om deze in uw browser te openen.

 

 

TVWilnis Nieuwsbrief 2018 - 4   

Activiteiten kalender januari 2019

Klik hier voor de volledige kalender 

 • 6 januari
  Nieuwjaarstoss 
 • 8 januari
  Dinsdagochtend open toss
 • 15 januari
  Dinsdagochtend open toss
 • 22 januari
  Dinsdagochtend open toss
 • 27 januari 
   Snerttoernooi 
 • 29 januari
  Dinsdagochtend open toss

Inhoud Nieuwsbrief #4:

Activiteitenkalender - 

Nieuwjaarstoss - Snerttoernooi - Dinsdagochtend- en donderdagavondtoss -

Terugblik Herfsttoernooi - Competitie 2019 -

 Even ter opfrissing - Vacatures - ALV 2019

 

 Nieuwjaarstoss

Op  zondag 6 januari 2019 organiseren wij de Nieuwjaarstoss 2019 voor alle seniorleden  van TVWilnis. 

 

De Nieuwjaarstoss is: 

 

* een mooie gelegenheid om elkaar het beste te wensen voor 2019 

 

* puur voor de gezelligheid 

 

* een mooie gelegenheid voor nieuwe leden om elkaar te leren kennen 

 

* gratis

 

 

  

Wij starten om 12.00 uur en er zal gespeeld worden tot ongeveer 16.00 uur. 

 

Aanmelden is niet nodig. Kom gewoon naar het park op het moment dat het jou uitkomt. 

 

Wij hopen iedereen en vooral ook veel nieuwe leden te mogen begroeten op 6 januari 2019.

 

Zet deze dag dus nu alvast in je agenda.

 

Het Bestuur.

  

                                                                                                                         

         

Snerttoernooi

De datum voor dit altijd gezellige winterse toernooi is vastgesteld op ZONDAG 27 JANUARI 2019 

(Geen reserve datum meer.)

Mocht het door weersomstandigheden niet door kunnen gaan, dan vervalt het toernooi.

Aan het toernooi wordt deelgenomen door 4 verenigingen, te weten:


D.R.V. / T.V.M. / VLTV en TVW.

De opzet van het toernooi gaan wij enigszins veranderen.

Iedereen dient zich individueel op te geven, maar speelt uiteraard voor de eigen vereniging.

Totaal kunnen max 48 personen deelnemen, waarbij iedereen 3 keer speelt.

De organisatie maakt koppels en probeert zo veel mogelijk rekening te houden met

speelsterktes.

Minimale deelname om voor de beker in aanmerking te kunnen komen is 10 deelnemers per

vereniging.

De uitvoering blijft ongewijzigd


Het toernooi begint om 10.30 uur met koffie; de wedstrijden beginnen om 11.00 uur.

Elke deelnemer speelt drie wedstrijden van 45 minuten. Tussen de middag zorgen wij voor

een eenvoudige lunch (met snert, maar ook broodjes).

De laatste wedstrijden eindigen om ongeveer 15.00 uur gevolgd door de prijsuitreiking.

De kosten


De kosten zijn 5,00 euro per deelnemer..

Aanmelden

Aanmelden uiterlijk 13 januari 2019 bij technischecommissie@tvwilnis.nl


Wij hopen jullie allemaal weer te zien op zondag 27 januari 2019

TC - Els, Wilma, Isabel


 

Dinsdagochtend- en donderdagavondtoss

 

Het is de bedoeling dat uiterlijk 1 maart 2019 de TOSS avond op donderdag weer plaats gaat vinden .

Het TOSS Team staat dan weer voor jullie klaar om leuke indelingen te maken. 

TVW heeft de donderdagavond TOSS al open gemaakt voor alle leden van verenigingen in

De Ronde Venen.

 

De Open dinsdagochtend 50+ Toss gaat het hele jaar door. Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar.

Er is onlangs overleg geweest met alle verenigingen binnen de De Ronde Venen en iedereen zal volgend jaar

een OPEN TOSS organiseren. Zowel overdag als s avonds zijn er dan diverse mogelijkheden.

Meer nieuws hierover volgt begin volgend jaar!

 

 

          

 Terugblik Herfsttoernooi 2018

 

 

Met de feestdagen weer voor de deur en Sinterklaas weer het land uit, willen we als commissie toch nog even

terugkijken op het Herfst Toernooi in november.

Het was voor de tijd van het jaar nog prachtig weer, zodat menig wedstrijdje in het zonnetje gespeeld

kon worden. Vitamientjes voor de winter zijn nooit weg.

Over de inschrijvingen hadden we niets te klagen, het waren er fors meer dan het jaar ervoor, daardoor konden

de poules behoorlijk gelijkwaardig gemaakt worden en werden er heel veel super tiebreaks gespeeld.

Het voordeel van dit toernooi is dat het niet op ranking hoeft, maar ingedeeld wordt door mensenkennis. (hmm)

Niet alleen de tenniswedstrijden waren leuk om naar te kijken, maar ook voor de inwendige mens werd weer

goed gezorgd. De bitterballen en snacks gingen er soepeltjes in.  Als commissie kijken we terug op een

geslaagd toernooi en hopen jullie volgend jaar allemaal weer terug te zien in Wilnis.

Wensen wij jullie nog fijne feestdagen en een sportief  en gezond 2019!

de Herfstcommissie.

 

 

 

 Voorjaars en zomeravondcompetitie

Je kunt je nog inschrijven voor de voorjaars- en zomeravondcompetitie tot en met vrijdag 28 december!

 

Op de website en via deze link vind je alle info en het inschrijfformulier.

 

Voor de competitie 2019 heeft de KNLTB de competitiesoorten van de districts-/regiocompetities

 

geharmoniseerd. Dit zou voor jou als competitiespeler de volgende voordelen moeten opleveren:

 

   -   er minder niveauverschillen zijn binnen de poules

   -   kortere reisafstanden

   -   meer variatie in tegenstanders

 

Als je vragen hebt, stuur deze naar competitie@tvwilnis.nl

 

         

 

       

 

Even ter opfrissing.

Op onze website vind je alles met betrekking tot de te volgen regels op de baan en op het park. Deze zijn in ons aller belang om de banen netjes te houden en alles in goede banen te leiden. Op onze website onder deze link vind je de speelregels.

Omdat er in ons clubhuis ook alcoholische dranken worden geschonken hebben we ons te houden aan regels hieromtrent. Als de bardiensten zich houden aan deze instructies krijgen we als vereniging geen problemen. In het formulier staat een link naar de website waar de test gedaan kan worden. Alle leden die bardiensten vervullen moeten deze test gedaan hebben en om dit aan te tonen moet de vereniging de certificaten kunnen tonen op verzoek van de controleur.

 

Vacatures

Om onze vereniging goed te laten functioneren zijn een groot aantal vrijwilligers elk jaar weer druk bezig in bestuur en commissies.  Het organiseren van evenementen, onderhoud van het park, het clubhuis en de bar en het bijhouden van de financiën en de ledenadministratie, het gaat allemaal niet vanzelf.

 

Helaas zijn er nog steeds een aantal vacatures al sinds geruime tijd niet meer vervuld en wordt de druk op de zittende commissieleden al maar groter. We willen dan ook een dringende hernieuwde oproep doen om je als verenigingslid op te geven voor één van deze commissies of een bestuurstaak. Wij zijn met name op zoek naar:

 

Een penningmeester (m/v). Onze huidige penningmeester, Patrick van den Berg, heeft jammer genoeg te kennen gegeven zijn functie te willen neerleggen. Heb je enig financieel inzicht, kun je goed met cijfers omgaan dan is dit je kans! Op de website onder Organisatie/Penningmeester

vind je meer informatie m.b.t. deze functie.

 

Coördinator snoeien en tuinonderhoud(m/v). De coördinator zorgt voor het groen onderhoud van het park in samenwerking met Ton Reurings van de Baancommissie. Hij werft onder de leden van de vereniging medewerkers die hem daar regelmatig bij helpen en organiseert de werkzaamheden.

Commisieleden (m/v) voor de Technischecommissie, Sponsorcommissie, Bar-commissie, Baancommissie, Clubhuiscommissie en Jeugdcommissie

 

Het is echt van het grootste belang om de bestuurs- en commissiefuncties voor het komende tennisseizoen optimaal te vervullen. Schroom daarom niet en meld je aan, stuur een e-mail naar secretariaat@tvwilnis.nl of neem contact op met een van de zittende commissieleden, je zal met open armen ontvangen worden!

 

Algemene leden vergadering.

 

Op 11 maart 2019 vindt de ALV weer plaats in het clubhuis. Zet deze datum alvast in je agenda. Het zou fijn zijn als een groot aantal leden bij de ALV aanwezig zijn.

 

      

www.tvwilnis.nl

        

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief? Klik hier.