Kunt u deze mail niet goed lezen? Klik hier om deze in uw browser te openen.

                                                              

Inspirerend Spreken (lees)tips

 

Voor een groep, in een vergadering, in teamoverleg of in een 1-op-1 gesprek: hóe je spreekt is veelal nog belangrijker dan wát je daadwerkelijk zegt. Als je tenminste mensen wil méénemen met je boodschap. Als je ze wilt aanzetten tot gewenste actie.

Bedenk eens wanneer je een memorabele speech gehoord hebt....... Wanneer heeft iemand iets gezegd dat je echt geraakt heeft. Dat je aan het denken heeft gezet. Wanneer heb je een moment meegemaakt, waardoor je een andere weg bent ingeslagen? Of waarna je ánders tegen dingen bent gaan aankijken? Of waarna je ánders naar bepaalde mensen bent gaan kijken? Of gemotiveerd bent om een deel van je gedrag te gaan veranderen? En doe dat nu zélf ook!

Dit jaar werd ik verrast door een schitterende uitspraak, welke een combinatie was van humor en 'het niet eens zijn'. Iemand zei me:
"Ik zou heel graag aan jouw kant komen staan ...... maar dan hebben we het allebei fout..." .
Met een glimlach verteld, kun je er niet kwaad om worden, hou je respect, maar scoort de ander toch een punt in overtuigen.

Om tijdens een meeting/ vergadering mensen voor je standpunt of activiteit te winnen, voldoe aan deze 5 tips:

1. voorafgaande aan de meeting met de belangrijkste stakeholders al hebben gepraat
2. de timing van je speech moet goed zijn (bv niet als laatste punt als iedereen weg wil)
3. het moet in één keer goed zijn wat je zegt (first time right) en alle mogelijke tegenargumenten vooraf voorbereid
4. bereid beïnvloedende slimme argumentatie voor (zoals 'framing')
5. praat innemend, inspirerend en beïnvloed de psyche van de toehoorders met de juiste stemtechnieken en lichaamstaal


Zelfkennis en ontwikkeling

Bron & Partners heeft een heel scala van 'beïnvloeders' die je kunt inzetten. Je wordt bij ons langs de meetlat gehouden en krijgt een score op elk van de 25 belangrijkste beïnvloeders. Dan kijken we welke elementen voor jou belangrijk zijn om te ontwikkelen/trainen. En dát gaan we dan ook doen.

De beïnvloeders zijn in te delen in de volgende categorieën:

 1. argumentatie-technieken (zoals gebruikt in de politiek of tijdens onderhandelingen)
 2. stemautoriteit (klank- intonatie - articulatie - variatie snelheid - op/aflopende zinnen)
 3. lichaamstaal (powerposes - gebruik van oogcontact - houding)
 4. debat-technieken
 5. psychologie van het irrationeel overtuigen
 6. lessen van bekende krachtige sprekers
 7. storytelling
 8. DiSC type beïnvloeding

Het resultaat van deze sessie, is

 • dat je wéét welke technieken je kunt en moet hanteren om beïnvloedend te kunnen spreken.
 • dat je weet welke elementen voor jou specifiek belangrijk zijn om te versterken
 • hóe je jezelf daarin moet trainen.

  Waarvoor is het nuttig?
 • Elke meeting waarin je een punt wil maken
 • Onderhandelen (intern- of met externe partijen)
 • Team motiveren/inspireren tot effectieve actie
 • Stakeholders mee krijgen met uw plan
 • Functionerings-/beoordelingsgesprekken/ Feedback gesprekken
 • Samenwerken in project teams

 


Snel leren inspirerend te spreken?

Om jezelf en/of collega's te ontwikkelen in je werkomgeving beter te beïnvloeden door overtuigender te spreken, is het van belang om jezelf daar in 2017 zeker 2 trainingsdagen voor te geven. Mail of bel mij en in overleg kijken we dan wát voor jou/jullie de beste manieren zijn. Ik kan je aangeven waarom je wel eens geen gelijk krijgt, ookal héb je dat wel. En dat dat alles te maken heeft met 'hóe' je het zegt.

Tegelijkertijd, of als voorbereiding op je training, geef ik je graag een aantal leestips.


LeesTips voor een goede start van 2017

- Beïnvloeden: "Invloed" van Robert Cialdini 
                             "Influencer" van Patterson, Grenny e.a.
                             "Multipliers" van Liz Wiseman

- Beïnvloedend spreken:

"Verbaal Meesterschap" van Remco Claassen
"Crucial Conversations" van Patterson, Grenny e.a.
Discussietrucs "Daar trappen wij niet in" van Peter van der Geer/ Bregje Walenkamp
Toneelwetten in de politiek: "De koning kun je niet spelen" van Boris van der Ham
"Het anti-klaagboek" van Bart Floss
"De kunst van het kwetsen" van Jeffrey Wijnberg
"Harder praten helpt niet" van Job Boersma en Sarah Gagenstein
 www.debatrix.nl

- Beslissingen nemen in tijden van info-overvloed: "Deze beslissing verandert je leven" van econoom Noreena Hertz

- Sales: "Customer Winback" van Griffin Lowenstein

- Effectiever (blijer) werken: "How to have a good day" van Caroline Webb

 

Bovenstaande boeken hebben een sterk positief effect gehad op mijn denken, handelen en overtuigen,
Lees een of meerdere van deze boekentips en u heeft naast prettige- ook nuttige feestdagen!

 

Veel plezier met je volgende stap in het beïnvloedend en inspirerend spreken en overtuigen van je omgeving.
En mail/bel mij en krijg het beste advies over hóe die stap te nemen.

Richard van Houten
www.bronpartners.nl     richard@bronpartners.nl      M: 06-5352 5732

 


www.bronpartners.nl   |   contact
 

Wilt u zich afmelden voor deze mails? Klik hier.