Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier om deze in uw browser te openen.

Móeten of Wíllen werken (voor elkaar)

 Als leidinggevende en medewerker elkaar goed verstaan (elkaar begrijpen) en er is vertrouwen in elkaar, presteer je beiden optimaal. Vaak dénken we dat we elkaar goed begrijpen, maar wat als die gedachte onjuist is?

Uit het Nationaal Leiderschapsonderzoek 2016 (De Baak en Management Team) blijken de volgende opvallende verschillen tussen hoe een leidinggevende (LG) zichzelf vindt leiding geven en hoe de medewerker (MW) dat ziet:

1. "Ik ben een leider die medewerkers vooral inspireert", zegt 86% van de LG's tegen 37% van de MW's
2. "De tijd van hiërachie en bureaucratie is in onze org. verleden tijd", zegt 59% LG tegen 32% MW
3. "Ik heb een mensgerichte leiderschapsstijl", zegt 84% LG, maar slechts 56% MW vindt dat ook van zijn/haar LG
4. "Ik heb een directieve leiderschapsstijl", zegt 5% LG, maar van de MW vindt 30% dat

Jacques Schraven (Shell, VNO-NCW, Tata Steel) stelt dat de 'geloofwaardigheid' van de leider in deze tijd op nr 1 moet staan. De leider moet deze zichtbaar naar de omgeving uitdragen en dat is niet via e-mail of social media, maar face-to-face. Je verhaal voor de groep vertellen. En, zo zegt hij, "mensen met meer gezag hebben de neiging minder te luisteren". 

Pas op met profiel-kennis
Mijn ervaring in de afgelopen jaren, pratend met mijn opdrachtgevers, is dat hoe minder de LG communiceert met de MW, hoe groter de kans dat de LG denkt dat het allemaal wel goed gaat maar dat dat niet zo is. Dat de LG en MW via testen als Insights of DiSC elkaars profielen (en dus elkaar) denken te kennen, is gevaarlijk. Het eigen 'profiel' beïnvloedt het profiel van de ander, maar ook de hiërarchische verhouding beïnvloedt natuurlijk de communicatie. Door elkaar (positief) te spreken, vergoot je het 'wíllen' werken met elkaar.

Van 'denken óver elkaar' naar praten mét elkaar
Er wordt heel veel 'gedacht' van elkaar. Hoe minder je elkaar face-to-face spreekt, hoe meer die gedachten een eigen leven gaan leiden, gevoed door vooroordelen. Even de tijd nemen om elkaar te spreken, levert je uiteindelijk veel meer effectiviteit op dan elkaar te mailen/appen. Elkaar spreken, betekent dat de intonatie altijd goed gehoord kan worden. Dat gaat zo vaak mis met on-line communicatie. Mijn ervaring met Zuid Europeanen is dat daar het vertrouwen snel uitgewisseld kan worden door elkaar te zien. Het geeft ook aan dat de ander je spaarzame tijd waard is. Alleen dát al geeft vertrouwen.

En het zorgt ervoor dat vooroordelen verdwijnen en men (weer) voor- en met elkaar WIL werken, in plaats van met elkaar 'móet' werken.

We zijn met z'n allen zo hard achter ons beeldscherm aan het werk, dat we vergeten dat goede communicatie essentieel is voor hogere output. Als LG en MW elkaar vaker (aan)spreken, zullen de LG en MW een beter beeld hebben van elkaar. De 4 verschillen zoals bovenstaand zullen veel minder groot zijn en op z'n minst nu voor ieder duidelijk zijn, zodat er over kan worden gepraat.

Tip voor 2016
Ontdek welke van uw (20) specifieke communicatievaardigheden verder kunnen worden ontwikkeld. Ontwikkel zo uw 'natuurlijke autoriteit'. Voor de huidige mens werkt dit beter dan alleen hiërarchische autoriteit.

Maak communicatief stevige samenwerkingsverbanden in uw teams, met collega's en leidinggevenden. Zie en spreek elkaar face-to-face. Leer van Zuid-Europeanen en andere voorbeelden hoe snel je het vertrouwen kunt winnen en/of vergroten.

Hier meer informatie over onze communicatietrainingen

Of mail/ bel mij: Richard van Houten via  richard@bronpartners.nl   of 06-5352 5732 

Succes en wellicht spreken wij elkaar ook face-to-face!

Nationaal Leiderschaps Onderzoek


www.bronpartners.nl   |   contact
 

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief? Klik hier.