Wordt de mail niet goed weergegeven? Klik hier om deze in de browser te bekijken .

Nieuwsbrief 3, maart 2016

In deze nieuwsbrief willen we je graag vertellen waar we op dit moment mee bezig zijn. Het thema en de sprekers voor 2016 zijn bekend! Verder zijn er veranderingen in de werkgroep en willen we een pilot draaien om workshops op de vrijdagmiddag aan te bieden. Veel leesplezier!

Thema en sprekers

Misschien heb jij het ook wel gelezen. Het Nederlands Bijbelgenootschap kwam in december met een jaaroverzicht. Hun website debijbel.nl was een jaar online en in dit overzicht geven ze wat feitjes weer. Bijv. welke bijbeltekst het meest bekeken is in 2015. Dat is een tekst die Paulus schrijft aan de Filipenzen:

 

 

Dat is ook een tekst die ons als werkgroep erg aanspreekt. God roept ons op om niet bezorgd te zijn, maar alles bij Hem neer te leggen en Hem te danken. Helemaal mooi als je leest hoe het verder gaat in vers 7: God belooft ons dan zijn vrede! Daar zijn we als werkgroep met elkaar verder over na gaan denken. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar dat valt nog niet mee. Altijd alles bij God neerleggen, al dankend voor alles wat God geeft. Maar wat een belofte: de vrede van God zal met je zijn!! In vers 9 gaat dit zelfs nog dieper: De God van de vrede zal met je zijn!

Daar willen we graag met elkaar bij stil staan op de conferenties in september en oktober. Wat is dat; de vrede van God? Hoe kan ik dat meer ervaren in mijn leven? Het viel ons op dat de belofte dat de vrede van God met je is, omgeven staat door opdrachten. Wees elke dag verheugd, laat je vullen met blijdschap, geef aandacht aan al wat lieflijk, eervol, rechtvaardig etc. is. Doe wat Ik je geleerd hebt, dan zal de vrede met je zijn. Blijkbaar hangt deze vrede nauw samen met hoe we ons leven inrichten. Maar hoe zit dat dan precies? Hangt de vrede van God dan van mijn gedrag en gedachtes af? Het thema is geworden: God van de vrede.

We hebben Richard Saly en Laura Dijkhuizen gevraagd om opnieuw te komen spreken op de conferentie en ze hebben ja gezegd!! Daar zijn we heel blij mee. De conferenties worden gehouden op DV. 23 en 24 september en 28 en 29 oktober.

De inschrijving start op DV. maandagavond 23 mei vanaf 20.00.

lees meer over de sprekers

Werkgroep

Binnen de werkgroep zijn er wat veranderingen. Door persoonlijke omstandigheden is Marjan gestopt met haar werkzaamheden voor de vrouwenconferentie. We zijn heel dankbaar voor alles wat zij heeft mogen doen! Ze heeft het pastoraat met veel kennis en bezieling aangestuurd en zelf ook met vele vrouwen gesproken en gebeden. We zullen haar missen en wensen haar Gods zegen toe op haar levensweg!

Ook bij Margriet zorgen verandering van woonomgeving en werk ervoor dat ze haar administratieve taken moet neerleggen. Ze heeft zich snel ingewerkt in alle administratie rond de conferentie en dit het afgelopen jaar op een goede manier mogen verzorgen. Ook haar wensen we veel zegen van God toe en ook zij laat een lege plek achter!

Bij dit alles vertrouwen we erop dat God zal voorzien in nieuwe vrouwen die deze taak op zich willen en kunnen nemen. Willen jullie met ons meebidden voor Zijn onmisbare leiding hierin? 

Workshops en gespreksgroepen                          

Elk jaar weer proberen we kritisch te kijken naar de afgelopen conferentie. Wat ging er goed, wat kan er nog beter? En bij dit alles proberen we altijd onze doelstelling bovenaan te laten staan. Samen zoeken naar verdieping van ons geloof. Met de conferentie willen we een oase bieden, zodat we toegerust en opgebouwd terug mogen en kunnen gaan naar het leven van alledag. Met 4 lezingen en 4 mariamomenten (even stil zijn na de lezing) en een ontspannen vrijdagavond zit het programma al behoorlijk vol. Maar af en toe komt er iemand naar ons toe die aangeeft dat we tijdens de conferentie veel in ons hoofd bezig zijn en het gemist wordt dat er minder ruimte is voor verdieping in een creatievere vorm. Dit jaar zullen er daarom als pilot op vrijdagmiddag een aantal workshops zijn. Ongeveer drie weken voordat je kunt aanmelden, ontvang je van ons opnieuw een nieuwsbrief. Daarin staat meer infomatie over deze workshops.  De mogelijkheid om deel te nemen aan een gespreksgroep die blijft! Bijzonder om met verschillende vrouwen die je niet kent, de eenheid in Christus te mogen ervaren. Samen te delen wat je aangesproken heeft in de lezingen of waarover je graag door wilt praten en wilt weten hoe anderen daar mee omgaan. En natuurlijk kun je in plaats van meedoen aan een workshop nog steeds een (lange) wandeling gaan maken in het prachtige bos waarin het conferentiecentrum staat!

Stands

Op de conferentie is een boekentafel aanwezig zodat je wat nieuw leesmateriaal kunt aanschaffen en kunt snuffelen tussen de nieuwe boeken. Of natuurlijk voor iemand anders een mooi cadeau aanschaffen. Daarnaast zijn er ook nog 2 stands die producten verkopen waarvan de opbrengst voor een goed doel is. We kiezen er heel bewust voor om het aantal stands zo klein mogelijk te houden. Mocht jij betrokken zijn bij een stichting en graag een keer mooie producten (geschikt voor onze doelgroep) willen verkopen voor je goede doel, neem dan gerust de komende maand contact met ons op. Voorwaarde is dat er geen winstbejag is en de opbrengst geheel ten goede komt aan het goede doel. Je kunt zelf ook luisteren naar de lezingen en genieten van de Mariamomenten. Je betaald je eigen deelnamebedrag, maar hoeft geen huur voor de stand te betalen. Wij zullen in april een keuze maken voor 2 stands in september en 2 in oktober.

Betalingsregeling

We zijn heel gezegend met elk jaar twee (prop)volle conferenties! Daar zijn we heel dankbaar voor. En het stelt ons ook in de gelegenheid om vrouwen die de conferentie niet kunnen betalen ook een plekje te bieden. Mocht jij iemand mee willen nemen voor wie het deelnemersbedrag niet op te brengen is, of misschien geldt dit wel voor jezelf, dan mag je dit aangeven bij de aanmelding. Samen zullen we zoeken naar een bedrag dat wel haalbaar is. Laat het geen belemmering zijn om te komen! Ook zijn er een paar gratis plekken beschikbaar. Neem gerust contact op als jij iemand weet die dat erg goed kan gebruiken! (op=op)

Veel zegen bij alles wat je mag doen! En we zien er naar uit om je te ontmoeten op een van de conferenties van 2016!

Een lieve groet,

Alieke, Linda en Lydia

 

Twee afbeeldingen van de borden die op de oktoberconferentie in de hal stonden.Het heeft mooie en grappige gesprekjes opgeleverd. De tekening hierboven is gemaakt door een deelnemer tijdens een Mariamoment.

© 2016 Stichting Vrouwenconferentie | bezoek de website | afmelden | mailings by websolve.nl