Bekijk hier de online versie

 

De december-editie van OncoZorg is nu online te lezen. Hierin treft u onder meer de volgende artikelen aan:

 • Jongvolwassenen met kanker in Nederland
  Het grote belang van psychosociale zorg

  Je bent jong en in de bloei van je leven. En dan krijg je te horen dat je kanker hebt. Kanker is niet iets waar je op zit te wachten. Je wilt leven, maar opeens is er een levensbedreigende ziekte in je leven geslopen en moet je daar op de een of andere manier mee om zien te gaan. Natuurlijk wil je beter worden. De behandelingen onderga je moedig. Maar wat als je een tumor hebt die niet met succes behandeld kan worden? Hoe ga je om met kanker als je jong bent?

 • GRIP op leven met kanker
  Versterking van de regie van de patiënt

  De ‘Levenmetkanker beweging’ streeft ernaar mensen met kanker actief te betrekken bij het ziekteproces en bij het maken van keuzes passend bij hun levensbehoefte. Dit vereist een hervorming van de zorg voor patiënten met kanker. In een eerder artikel in de oktobereditie van Onocozorg schreven we dat huisartsen een prominentere rol krijgen in de voorbereiding op de behandeling en bij de begeleiding gedurende het totale ziekteproces. Dit artikel gaat in op de prominentere rol en het eigen handelingsperspectief van de patiënt, om zelf meer regie te nemen bij het eigen ziekteproces en het bewaken van hun kwaliteit van leven. Hierbij heeft de patiënt dan wel voldoende ondersteuning nodig.

 • Het zelfmanagementbeleid
  Ter versterking van de positie van de patiënt

  De term zelfmanagement werd geïntroduceerd in de jaren 60 van de vorige eeuw en verwijst naar een actieve rol van de patiënt met betrekking tot zijn behandeling.  De term wordt in toenemende mate gehanteerd, maar wat houdt het precies in? Een eenduidige definitie ontbreekt. In hun onderzoeksrapport ‘Zelfmanagement, de kloof tussen beleidsstaal en de ervaringen van ouderen met kanker’ ontrafelen de auteurs Charlotte Bagchus en Christine Dedding. Dit artikel geeft hun conclusies een aanbevelingen weer met betrekking tot het beleid rond het hanteren van dit begrip.

 • Vasten tijdens de chemotherapie
  Korte vastenkuur bestrijdt bijwerkingen

  In het voetspoor van de Amerikaanse bio-gerontoloog Valter Longo bestuderen oncologen wereldwijd de effecten van korte vastenkuren tijdens de chemo. Volgens dierstudies en in vitro-studies verminderen vastenkuren van enkele dagen niet alleen de bijwerkingen van chemobehandelingen, maar ze maken  de chemokuren ook effectiever.

 • Antioxidanten
  Hoe onschuldig of schadelijk zijn deze in geval van melanoom?

  Het woord ‘antioxidant’ associëren we vaak met gezondheid en vitaliteit. ”Groente en fruit rijk aan antioxidanten zijn goed voor die gezondheid,” zo wordt gesteld. De reden daarvan is dat verondersteld wordt dat ze interacteren met vrije radicalen en deze neutraliseren, zodat cellen niet beschadigd worden. Hier worden nu vraagtekens bij gezet. Een nieuwe studie in muizen laat zien dat antioxidanten het percentage melanoom-metastase juist verdubbelt. 

 

Bent u nog geen abonnee en wilt u kennismaken met OncoZorg, dan kunt u eenmalig een gratis proefeditie opvragen.

Wilt u zich direct abonneren ga dan naar:

Bent u geen abonnee en u wilt de pocketeditie ontvangen, ga dan naar:

 

Wilt u een los artikel bestellen, mail dan naar: info@oncozorg.nl 

 

 

 

MANNEN MET PROSTAATKANKER MIJDEN STEUNGROEP

Mannen met prostaatkanker kunnen baat hebben bij een speciaal, ondersteunend zorgprogramma. Dat concludeert Bert Voerman, die als een van de eersten in Nederland in een grootschalige studie inventariseerde welke zorgbehoeften deze patiënten hebben. Een opvallende conclusie uit zijn onderzoek is dat slechts een kleine minderheid van de mannen contact zoekt met een steungroep. Sociale steun kan volgens Voerman helpen bij een betere aanpassing aan de ziekte.

In 2012 werd bij 11.000 mannen in Nederland prostaatkanker vastgesteld. Het is daarmee in Nederland én wereldwijd een van de meest voorkomende vormen van kanker bij mannen. De ziekte heeft een belangrijke psychosociale component. Voerman onderzocht in een studie onder 238 mannen met prostaatkanker hoe het gesteld is met de kwaliteit van leven in deze groep. Ook wilde hij weten welke psychosociale problemen deze mannen ervaren.

 


 

NIEUW ONDERZOEK VERDEELT DARMKANKER IN VIER SUBTYPEN 

Darmkanker kan onderverdeeld worden in vier subtypen die elk een andere biologie en prognose hebben. Dat blijkt uit internationaal onderzoek onder leiding van professor Sabine Tejpar van het Departement Digestieve Oncologie van de Universiteit van Leuven. Met die kennis over darmkanker kunnen artsen in de toekomst beter bepalen welke behandeling het meeste kans op succes heeft voor de patiënt en kunnen er nieuwe therapieën ontwikkeld worden.


“We noemen kanker aan de darmen altijd darmkanker, maar eigenlijk zijn er verschillende soorten", zegt professor Sabine Tejpar, gespecialiseerd in maag- en darmkanker. "Het idee om darmkanker als een geheel te bekijken en te behandelen is dus onjuist en moeten we achterwege laten.”

 

 

 

EENVOUDIGE GENETISCHE TEST VOORSPELT VEILIGHEID VEEL GEBRUIKTE CHEMOTHERAPIE

Maar liefst 1 op de 20 kankerpatiënten die behandeld wordt met chemotherapie uit de groep van de fluoropyrimidines (veelgebruikte groep van middelen tegen kanker) krijgt een ernstige toxische reactie. Deze kan zelfs dodelijk zijn. Onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek hebben een genetische test ontwikkeld waarmee eenvoudig kan worden voorspeld of deze chemotherapie wel of niet veilig zal zijn voor een patiënt. Zij toonden de effectiviteit van deze test aan met een groot onderzoek dat nu is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Clinical Oncology. Onder fluoropyrimidines vallen medicijnenals capecitabine, tegafur en fluorouracil (5-FU). Wereldwijd krijgen ongeveer 100.000 patiënten per jaar een van deze middelen voorgeschreven. Ze worden vooral ingezet bij borstkanker, dikke darmkanker, maagkanker en hoofd-halskanker

 

 

 

NIEUWE CAMPAGNE VAN BLUE RIBBON: ‘BLIJF STRALEN!’

Er zijn nog veel taboes te doorbreken als het om prostaatkanker gaat. Reden waarom Henkjan Smits voor Blue Ribbon in november de straat op is gegaan en mannen heeft uitgenodigd te ‘stralen op een Blue Ribbon plasvlieg’. Op het Beursplein in Amsterdam en op de Grote Markt in Den Bosch heeft in de laatste twee weekenden van november een Blue Ribbon WC gestaan, met een Blue Ribbon plasvlieg erin. Mannelijke omstanders is gevraagd deze te gebruiken.

Blue Ribbon wil iedereen bewust maken van de prostaat en het risico op prostaatkanker. Het doel hierbij  is een vroegtijdige herkenning waardoor de kans op genezing en overleving aanzienlijk wordt vergroot. De Blue Ribbon plasvlieg kan daarbij een hulpmiddel zijn. Plak de Blue Ribbon plasvlieg in de toiletpot. Als je met een goeie stevige plasstraal de vlieg kunt raken dan blijf je stralen! Zo niet dan is het raadzaam om met een arts te overleggen; dit zou een indicatie kunnen zijn van problemen met de prostaat.

Zowel in Den Bosch als in Amsterdam zijn mannen uitgedaagd om hun verhaal te delen en zo taboes te doorbreken. Uit alle verhalen bleek de enorme impact die prostaatkanker op de mannen, maar ook op hun omgeving, heeft. Op de website van Blue Ribbon zal binnenkort een film van deze ervaringen gepubliceerd worden.

Voor meer informatie over de plasvlieg gaat u naar: www.blueribbon.nl

 

OncoZorg

Luchtvaartstraat 1A
1059 CA Amsterdam
 
  020-6705000
  info@sup.nl
  

Extra

  contact
  afmelden
 voorwaarden
  

Volg ons

  twitter
  facebook
  linkedin